Περιγραφή καριέρας:Λογιστής

ΛογιστικήΑρμοδιότητες του Λογιστή

Ο κύριος ρόλος ενός λογιστή είναι η προετοιμασία των λογιστικών λογαριασμών της επιχείρησης . Στη συνέχεια αυτά τα στοιχεία που προκύπτουν από τους λογαριασμούς μπορούν να  χρησιμοποιηθούν για να δώσουν μια γενική εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Με την παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας, τυχόν λάθη και ρίσκα για την επιχείρηση μπορεί να γίνουν αντιληπτά και η επιχείρηση να προγραμματίσει καλύτερα τις κινήσεις της για το μέλλον.

Αν και οι αρμοδιότητες ποικίλλουν από κλάδο σε κλάδο, ο ρόλος του λογιστή περιλαμβάνει συνήθως τα ακόλουθα:

  • Παρακολούθηση και εξέταση των εσόδων και των εξόδων της εταιρείας
  • Θέματα μισθοδοσίας, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων
  • Ο εντοπισμός και η διερεύνηση των οικονομικών κινδύνων ή των παρατυπιών (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ή υποψία απάτης)
  • Σχεδιασμός προϋπολογισμού και η διατύπωση συστάσεων σχετικά με το πώς να αυξηθεί το κέρδος
  • Τον υπολογισμό του φόρου που οφείλεται καθώς και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Είναι το κατάλληλο για ‘μένα;

Η επιτυχία ενός Λογιστή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αριθμητικές  ικανότητες. Θα πρέπει να έχουν πάθος με τους αριθμούς και να δίνουν μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Επίσης να είναι σε  θέση να λειτουργεί αποτελεσματικά κάτω από πίεση, καθώς υπάρχουν αρκετές προθεσμίες για την υποβολή διαφορών οικονομικών δηλώσεων.

Άλλες βασικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

  • Εξαιρετική αναλυτικές ικανότητες
  • Οικονομικό δαιμόνιο
  • Καλές οργανωτικές ικανότητες
  • Ένα φυσικό ταλέντο για την επίλυση προβλημάτων
  • Άριστες γνώσεις των λογιστικών αρχών

Πώς είναι στα αλήθεια:

Από το σχολείο είχα ιδιαίτερη αγάπη για τα  μαθηματικά, οπότε ήξερα ότι η καριέρα μου θα βασίζεται πάνω στους αριθμούς . Οι αποφάσεις και οι συστάσεις μου είναι εξαιρετικά σημαντικές  για την επιχείρηση,  με κάνει να αισθάνομαι σημαντικός για τη δουλεία μου αφού είναι αναπόσπαστο κομμάτι  για τη λειτουργίας της επιχείρησης.

Leave your thoughts

Advanced Job Search

Job Locations

ILovemondays – Jobs In Cyprus

ILovemondays CY helps recent graduates and unemployed people find and apply for job positions all over Cyprus.

ILoveMondays CY

ILoveMondays Cy – Working in Cyprus
29 L. Arnold street, Limassol, 3075, Cyprus
[email protected]
+357 99584868