Τι είναι τα internship και σε τι χρησιμεύουν;

internship in cyprus

 Τι είναι ένα internship ή αλλιώς πρακτική εξάσκηση;

Η σύγχρονη έννοια της πρακτικής άσκησης ή internship πηγάζει ουσιαστικά από τη μεσαιωνική μαθητεία.  Oι ‘’δάσκαλοι’’ δίδασκαν ένα νεαρό άτομο  με αντάλλαγμα. Το αντάλλαγμα ήταν το άτομο αυτό  να συμφωνήσει  να εργαστεί για το δάσκαλο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η κυρία διαφορά σήμερα: Ο ασκούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να εργαστεί στον εργοδότη.

Η πρακτική άσκηση internship μπορεί να είναι έμμισθη ή άμισθη. Τις περισσότερες φορές είναι άμισθη και υπόκεινται σε αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές. Οι ΗΠΑ έχουν αυστηρό ομοσπονδιακό νόμο για τα internship. Παράδειγμα για τους ασκούμενους : δεν πρέπει να ωφελήσει την εταιρεία οικονομικά ή να χρησιμοποιηθεί για να εκτοπίσει το έργο από αμειβόμενους υπαλλήλους. Επίσης στην Καλιφόρνια, οι ασκούμενοι πρέπει να λαμβάνουν πιστώσεις των πανεπιστημίων για την εργασία τους.

Τις περισσότερες φορές η πρακτική άσκηση λειτουργά σαν εμπειρία σε πραγματικό περιβάλλον για τον φοιτητή η νέο εργαζόμενο. Μέσω του internship  μαθαίνει να ανταπεξέρχεται στο πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Αυτή η γνώση χρησιμεύει αργότερα για τη θέση εργασίας που θα θέλει για το μέλλον. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση πρακτικής άσκησης που φοιτητές ψηλότερου επιπέδου (master) εξετάζουν ένα συγκεκριμένο θέμα για λογαριασμό της επιχείρησης, τα  σχετικά αποτελέσματα με το σχέδιο δράσης δίνονται στην επιχείρηση όπου μπορεί να τα εφαρμόσει.

Αν και η απασχόληση μετά το τέλος της πρακτική δεν είναι εγγυημένη, πολλοί εργοδότες χρησιμοποιούν την πρακτικής άσκησης ως ένα τρόπο για να εκπαιδεύσουνκαι να αξιολογήσουν τους μελλοντικούς εργαζόμενους. Στην πραγματικότητα, συμφωνά με έρευνα των εργοδοτών (NACE 2009)ΗΠAδιαπιστώνεται πως στο 67% των ασκούμενων τους δίνεται προσφορά εργασίας με τους όρους που ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους.

Σύντομα, το πρόγραμμα ILoveInternships από το ILoveMondays θα σας προσφέρει την ευκαιρία να εντοπίσετε και να αιτηθείτε προγράμματα internship σε όλη την Κύπρο. Για να ενημερωθείτε για την έναρξη του προγράμματος μπορείτε να εγγραφείτε στα Newsletter μας έτσι ώστε να μην χάσετε ούτε στιγμή!

 

Leave your thoughts

Advanced Job Search

Job Locations

ILovemondays – Jobs In Cyprus

ILovemondays CY helps recent graduates and unemployed people find and apply for job positions all over Cyprus.

ILoveMondays CY

ILoveMondays Cy – Working in Cyprus
29 L. Arnold street, Limassol, 3075, Cyprus
[email protected]
+357 99584868