Τι στα αλήθεια ψάχνουν οι εργοδότες στο CV σας [Έρευνα]

Θέλετε να μάθετε τι στα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητούν οι εργοδότες από εσάς;

έρευνα η οποία έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο ανάμεσα σε 300 εργοδότες, έδειξε τι είναι αυτό που πραγματικά ζητούν οι εργοδότες από τους υποψήφιους. Διαβάστε τα αποτελέσματα και φροντίστε να εφαρμόσετε τα αποτελέσματα της έρευνας στο βιογραφικό σας για να αυξήσετε τις πιθανότητες σας για εργοδότιση.

50% των εργοδοτών δήλωσαν πως η λογική σειρά σε ένα CV είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για αυτούς.

Πέραν από τα προφανές (προσόντα και προηγούμενη εμπειρία) για πολλούς εργοδότες η παρουσίαση του βιογραφικού πρέπει να γίνετε με βάση προτεραιότητας. 150 από τους 300 ερωτηθέντες είπαν πως το πιο σημαντικό στοιχείο για ένα βιογραφικό είναι η ορθολογική σειρά στην παρουσίαση των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στο βιογραφικό.

Πέραν από την ορθολογική σειρά, η καλή μορφοποίηση και το κατάλληλο μήκος βιογραφικού είναι εξίσου σημαντικά.

Για αυτό τον λόγο, όταν συντάσσετε το βιογραφικό σας μην αφήνετε τη διάταση σε δεύτερο στάδιο. Είναι πραγματικά σημαντικό. Ακόμη και ένα καλογραμμένο βιογραφικό μπορεί να απορριφθεί λόγο κακής παρουσίασης.  Επίσης οι εργοδότες δήλωσαν πως το κατάλληλο μήκος ενός βιογραφικού είναι δυο σελίδες.

Tip 1: Όταν κάνετε αίτηση για μία θέση εργασίας η οποία απευθύνεται σε πρόσφατους απόφοιτους, βεβαιωθείτε πως έχετε τοποθετήσει την εκπαίδευση σας πρώτα και μετά την προηγούμενη εργασιακή πείρα (αν υπάρχει).

Πέραν του 50% των εργοδοτών δήλωσε πως η ορθογραφία είναι καθοριστική για την επιτυχία ενός βιογραφικού

Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλων διακατέχετε από έντονο ανταγωνισμό. Έτσι γραμματικά, συντακτικά και ορθογραφικά λάθη δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά από τους εργοδότες. Ωστόσο το θετικό είναι πως αυτά τα λάθη είναι πολύ εύκολο να εντοπισθούν και να διορθωθούν.

Tip 2: Βεβαιωθείτε πως ξαναδιαβάζετε το βιογραφικό σας μετά από την σύνταξη του αλλά και πριν το αποστείλετε σε ένα εργοδότη. Πολλές φορές τυχαίνει την ώρα που συντάσσουμε κάτι να θεωρούμε πως είναι άριστο, ωστόσο όταν το ξαναδιαβάσουμε καταλαβαίνουμε πως υπάρχουν βελτιώσεις και διορθώσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν για να βελτιωθεί.

4 στους 10 εργοδότες απορρίπτουν μια αίτηση αν δεν συνοδεύετε με Cover Letter.

Μερικοί δεν αναγνωρίζουν την σημαντικότητα ενός  Cover Letter. Ωστόσο με βάση την έρευνα το Cover Letter αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της αίτησης σας. 4 στου δέκα εργοδότες δεν μπαίνουν στον κόπο να διαβάσουν το βιογραφικό σας αν δεν υπάρχει Cover Letter στην αίτηση σας. Εσείς τι νομίζετε; Είναι σημαντικό;

Έτσι την επόμενη φορά που θα αναρωτιέστε για το νόημα του να γράψετε ένα, να θυμάστε: Το Cover Letter αποτελεί ένα τέλειο τρόπο να πουλήσετε τον εαυτό σας και δεν πρέπει να το αγνοείτε.

Tip 3: Για την μεγιστοποίηση του Cover Letter αλλά και την αύξηση των πιθανοτήτων εργοδότησής σας βεβαιωθείτε πως εφαρμόζετε το Cover Letter ανάλογα με την κάθε θέση εργασίας που αποστέλλετε αίτηση.

Τι να κάνετε στην περίπτωση που δεν έχετε απάντηση για την αίτηση σας;

Το 82% των εργοδοτών δήλωσαν πως εκλαμβάνουν ως θετικό το ενδιαφέρον ενός υποψήφιου στην περίπτωση που δεν τον καλέσουν. Αυτό σημαίνει πως αν κάνετε μια αίτηση και δεν σας καλέσουν, καλό θα είναι να καλέσετε εσείς τον εργοδότη για να ενημερωθείτε για την κατάσταση της αίτησης σας.

Θυμηθείτε: Οι εργοδότες ξοδεύουν περίπου δύο λεπτά σε κάθε βιογραφικό που διαβάζουν. Αν δεν σας καλέσουν μετά από μερικές μέρες οι εβδομάδες, καλό θα είναι να αναλάβετε δράση και να τους καλέσετε. Στην περίπτωση που η αίτηση σας είναι ανεπιτυχές μην ντραπείτε να ζητήσετε Feedback. Αν ένας εργοδότης σας δώσει Feedback θα ξέρετε τα αδύνατα σας σημεία και θα προσπαθήσετε να τα δυναμώσετε στην επόμενη σας αίτηση.

 

Leave your thoughts

Advanced Job Search

Job Locations

ILovemondays – Jobs In Cyprus

ILovemondays CY helps recent graduates and unemployed people find and apply for job positions all over Cyprus.

ILoveMondays CY

ILoveMondays Cy – Working in Cyprus
29 L. Arnold street, Limassol, 3075, Cyprus
[email protected]
+357 99584868